រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខណ្ឌ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេស ស្តិតក្នុងភាពអាសន្ធ

  • 601
  • ដោយ SEANGHIM
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីវិធានការបង្ការ និង​ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងីកូវីដ-១៩

សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស្រុក

សៀវភៅណែនាំស្តីពីកិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី_ខេត្ត_ក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ_01_Dec_2015

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តន៍ការផ្លាស់ប្ដូរក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្កិ និង​ថ្នាក់របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ខេត្ត_ក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបំពេញការងារនៅថ្នាកក្រោមជាតិ

ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និង វិសោធនកម្ម ឆ្នាំ២០១៧