រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សេចក្ដីសម្រេច

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមា​នជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទបញ្ចប់ការកំណត់ជា តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង សង្កាត់កូនក្រៀល សង្កាត់សំរោង សង្កាត់បន្សាយរាក់ ស្ថិតក្នុងក្រុងសំរោង

ប្រការ ១. ត្រូវបានបញ្ចប់ការកំណត់ជា តំបន់លឿងទុំ នៃភូមិអូរក្រវ៉ាន់ ភូមិត្នោត ភូមិដូនកែន ភូមិដូនកែន សែនជ័យ ផ្សារសំរោង និងមួយផ្នែកភូមិសំរោង ផ្សារឈូក និងមួយផ្នែកនៃភូមិឈូក ក្នុងសង្កាត់សំរោង និង ភូមិខ្ញុំ ភូមិថ្នល់បត់ ភូមិថ្មី ភូមិតាម៉ាន និងទីប្រជុំជនភូម...

 • 678
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងសំអាងការរបស់ឈ្មោះ ហេង ស្រីនិច្ច ស្ថិតនៅភូមិពុរ សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង

ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងសំអាងការរបស់ឈ្មោះ ហេង ស្រីនិច្ច ស្ថិតនៅភូមិពុរ សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការ សម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១...

 • 520
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេច បញ្ជប់ការបិទខ្ទប់ផ្សារសំរោង និងផ្សារឈូក

 • 1.0ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ១កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិឈូក សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងផ្ទះចំនួន ០១ខ្នង ស្ថិតនៅភូមិឈូក សង្កាត់សំរោង ក្រុង សំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយ មូលហេតុទីតាំងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖...

 • 640
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ជាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបញ្ជប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងផ្ទះចំនួន ០៩ខ្នង ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ប្រការ ១._ ត្រូវបានបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងចំនួន ០៩កន្លែង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ស្ថិត នៅក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដូចខាងក្រោម៖ ១.ផ្ទះរបស់ឈ្មោះ រឺត សារឿយ ភេទស្រី អាយុ ៦០ឆ្នាំ ស្ថិតនៅភូមិឈូក ២.ផ្ទះរបស់ឈ្មោះ គិត សួន ភេទប្រុស អាយុ ៧២ឆ...

 • 776
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេច ដាក់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ជា តំបន់លឿង និងតំបន់លឿងទុំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

 • 1.3ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេច បិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ១៦កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ១៦កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុ ទីតាំងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១...

 • 971
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេច បិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំង មានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១.ទីតាំងអា...

 • 681
 • ដោយ SEANGHIM