រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សេចក្ដីសម្រេច

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទខ្ទប់បណ្ដោះអាសន្នទីតាំងផ្ទះចំនួន ១១ខ្នង ស្ថិតនៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

សម្រេច ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងផ្ទះចំនួន ១១ខ្នង ស្ថិតនៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំងមានការ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណ៏អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១. ផ្ទះរប...

 • 837
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទបញ្ចប់ការកំណត់ជា តំបន់លឿងទុំ តំបន់លឿង និងបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ចំនួន ១៨កន្លែង ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ សម្រេចបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ២១កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរ​មានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ

ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ២១កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរ​មានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំង មានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវី៥-១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១. ទីតាំងផ្សារ...

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេច ការកំណត់ភូមិថ្មី នៃឃុំផ្លាត និងផ្សារអូរជីក នៃភូមិអូជីកឃុំអន្លង់វែងស្ថិតនៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យជាតំបន់លឿងទុំ

 • 1.4ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេច បន្តការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ១សប្ដាហ៍ទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ដោយបានបន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំង កូដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានថិរវេលាអនុវត្តរយៈពេល ០៧ថ្ងៃបន្ថែមទៀត រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ -ហាមដាច់ខាតនូវរាល់ការលក់ចែកចាយស្រា ស្រាបៀរ រួ...

 • 814
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបិទខ្ទប់ទីតាំងចំនួន ០៧កន្លែង ក្នុងសង្កាត់សំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

សម្រេច ប្រការ ១. ត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ០៧កន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំង មានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១.ទ...

 • 676
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងផ្ទះ ៧ខ្នង ស្ថិតក្នុងក្រុងសំរោង

ត្រូវបានបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងផ្ទះចំនួន ០៧ខ្នង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ស្ថិត នៅក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដូចខាងក្រោម៖ ១.ផ្ទះរបស់ឈ្មោះ លិញ ធំ ភេទប្រុស អាយុ ៥៤ឆ្នាំស្ថិតនៅភូមិឈូក សង្កាត់សំរោង ២.ផ្ទះរបស់ឈ្មោះ នី សុណា ភេទប្រុស អាយុ ៣៩...

 • 662
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទាំងតំបន់ក្រហម និងតំបន់លឿងទុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៃសង្កាត់អូរស្មាច់ ក្រុងសំរោង

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច បិទបញ្ចប់ការកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” នៃភូមិអូរស្មាច់ ភូមិរួតចំប៉ី ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិគិរីមង្គល ភូមិដើមជ្រៃ និងភូមិចំការចេក នៃសង្កាត់អូរស្មាច់ និងបិទបញ្ចប់ការកំណត់ជា “តំបន់លឿងទុំ” នៃភូមិអូរខ្លាឃ្មុំ និង...

 • 1.0ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេច បន្តការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ដោយបានបន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំង កូដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានថិរវេលាអនុវត្តរយៈពេល ០៧ថ្ងៃបន្ថែមទៀត រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ -ហាមដាច់ខាតនូវរាល់ការលក់ចែកចាយស្រា ស្រាបៀរ រួ...

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ SEANGHIM
អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងចំនួន ៥កន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

សម្រេច ប្រការ ១._ ត្រូវបានបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំង និងផ្ទះចំនួន ០៥កន្លែង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដូចខាងក្រោម៖ ១.ផ្ទះរបស់ឈ្មោះ ណែន ទាវ ភេទប្រុស អាយុ ៦២ឆ្នាំ ស្ថិតនៅភូមិដូនកែនសែនជ័យ ២.ផ្ទះ...

 • 876
 • ដោយ SEANGHIM