រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិកែច្នៃ

​​រមណីយដ្ឋាន​ធម្មជាតិ​រលុះ​ធំ

រលុះ​ធំ គឺ​ជា​ឈ្មោះ​តំបន់​ធម្មជាតិ​មួយ​កន្លែង​ដែល​មាន​ដី​ហូរ​ច្រោះ ហើយ​ផ្ទាំង​ដី​ខ្លះ​បាន​នៅ​សល់​បង្កើត​ទៅ​ជា​រូបរាង​ដូចជា​សសរ​វិហារ ឬ​ក៏​សំណង់​ប្រាសាទ​បុរាណ​ផ្សេងៗ ជាដើម។ ទីនោះ​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ខ្នាចឫស្សី សង្កាត់​បន្សាយរាក់ ក្រុង​សំរោង បើ​ធ្វើ​ដំណើរ...