រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អចនទ្រព្យ

ការផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់ដី ភូមិគ្រឹះ លំនៅដ្ឋាន (ក្រៅពីភូមិគ្រឹះ) និងលិខិតអនុញ្ញាតិបំពេញអាចម៍ដី

ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្រៅក្រុង ឬជនបទដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ឡើងទៅ
ផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ ដោយមានការដឹងលឺជាសាធារណៈ