រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

 • រដ្ឋបាលក្រុងសំរោង
  • អាសយដ្ឋាន ៖
    • ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាល នៃគណៈអភិបាលករុង
    ឈេង សុវណ្ណដា
    ០៩៦២៦៩៩៩៩៩
 • រដ្ឋបាលស្រុកចុងកាល់
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ស្រុកចុងកាល់
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក
    រិទ្ធី បា៉ក់
    ០៣១ ២៥៣ ៤៤៤៤
 • រដ្ឋបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក
    នៅសំ តារារិទ្ធ
    ០៨៨ ៨៨៨ ៨៨៤៣
 • រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយអំពិល
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ស្រុកបន្ទាយអំពិល
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក
    ហាំង ម៉ែង
    ០៨៨ ៩៩២ ៣១១៨
 • រដ្ឋបាលស្រុកអន្លង់វែង
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ស្រុកអន្លង់វែង
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក
    ហោ ជិនវិរយុទ្ធ
    ០៩៩ ៩៧៧ ៧៧៨

ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

អ៊ីមែល : info@oddarmeanchey.gov.kh

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 88 33 77 345, 70 44 07 74

© 2021

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

កែប្រែចុងក្រោយ : 6 ថ្ងៃមុន