រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សាខាគយ និងរដ្ឋករខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address :

    ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Contact :
    ឈុន សុភមង្គល ប្រធាន 012 689 555