រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលក្រុងសំរោង

  • Address :
    • ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ឈេង សុវណ្ណដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលករុង ០៩៦២៦៩៩៩៩៩