រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

មន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្ត អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address : ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ចូវ សង្អៀប ប្រធានមន្ទីរ ០៧៧ ៩៧៩ ៨៩៨