រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address : ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ហុង យឿន ប្រធានមន្ទីរ ០៩៧៩ ៥៥៨ ៩៨៩