រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address :
    • ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ប្រពឿង ប្រសិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរ ០៧៦៥ ១៤៩ ៩៩៩