រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

  • 1.8ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM
  • Address : ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ហ៊ន សុភាព ប្រធានមន្ទីរ ០១២ ៩០៩ ៣៥០