រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address : ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    លោក ឆឺម តឿ ប្រធានមន្ទីរ ០៩៧៩ ៦៩០ ៦៥៥