រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address :
    • ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
      ប្រធានការិយាល័យ