រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address :
    • ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ឡុច ចន្ថា ប្រធានការិយាល័យ ០៩៧ ៥៥៦៦ ១៥៨