រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ដោយយោងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ត្រូវបានចាត់ជាភូមិសាស្ត្រអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស ​និងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

  • 1.1ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង