រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ សេចក្តីជូនដំណឹង ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ ក្នុងទូទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

  • 1.2ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង