រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបន្តការអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃ ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

  • 953
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង