រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ(គ.ប.ក.១៩.ឧជ)

  • 309
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង