រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ទីតាំងផែស្ងួត តែ ម៉េង និងបរិវេណជាប់ពាក់ព័ន្ធជុំវិញ

អត្ថបទទាក់ទង