រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីសម្រេច ការបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំង និងផ្ទះចំនួន ៧ កន្លែង

អត្ថបទទាក់ទង