រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់ ទី លីហ្វុង និងហាងស៊ុប តេម រ៉ា ព្រមទាំងប្រកាសរកឃើញករណីកូវីដ-១៩ ចំនួន៦ ករណីបន្ថែមទៀត លើពលករឆ្លងដែន

  • 3.5ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង