រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីស្លាប់ស្រី្តពលករខ្មែរចំនួន ១នាក់ អាយុ២១ ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

  • 2.2ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង