រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដូវវស្សានឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃខែឧសភា ខាងមុខ ដូច្នេះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់បន្ត្រាក់

  • 2.3ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង