រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែន! សូមជួយLike, Share, Comment ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយុវជនស្ម័គ្រចិត្តខេត្តឧត្ដរមានជ័យ(Video inside..)

  • 1.9ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសគម្រោងឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០២០ #ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

កម្មវិធីការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ខ្ញុំ (ស.ស.ខ) មានកិត្តិយស សូមបង្ហាញជូននូវវីដេអូ#គម្រោងយើងរួមគ្នាដើម្បីសហគមន៍ គ្មានសិស្សបោះបង់ការសិក្សាក្នុងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ #វិស័យអប់រំ#ខេត្តឧត្តរមានជ័យវីដេអូខាងលើបានផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យសាធារណជនវាយតម្លៃ តាមរយៈផេកហ្វេកប៊ុកផ្លូវការរបស់ ស.ស.ខ ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។ ក្នុងការដាក់ពិន្ទុ និងរាប់តាមវិធីសាស្រ្តដូចខាងក្រោម៖

- ចុច Like លើវីដេអូ (មួយ Like មួយពិន្ទុ) គ្រប់សញ្ញាទាំងអស់ត្រូវចាត់ទុកថាជាការ Like

- ចុច Share វីដេអូ (មួយ Share មួយពិន្ទុ)

- ចុច Comment លើវីដេអូ (មួយ Comment មួយពិន្ទុ)

- ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា (View) (មួយ View មួយពិន្ទុ)

- មួយ Account ស្មើនឹងការចូលរួមម្នាក់បញ្ជាក់៖

-វីដេអូនីមួយៗ នឹងត្រូវផុសឱ្យគ្រប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ដូចគ្នាទាំងអស់ ទោះបីមានវីដេអូផុសមុន និងផុសក្រោយក៏ដោយ។ ក្រោយរយៈពេល៧ថ្ងៃនៃការផុស ក្រុមការងារនឹងសរុបពិន្ទុវីដេអូក្រុមនីមួយៗ។ - ពិន្ទុសរុបនៃវីដេអូនីមួយៗ ស្មើនឹង ២០% នៃការវាយតម្លៃគម្រោងទាំងមូល។

អត្ថបទទាក់ទង