រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៥ ខែធ្នូ ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយ ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនចុះត្រជាក់

  • 1.2ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង