រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ចេញសេចក្ដីណែនាំ
ស្ដីពី វិធានការបន្ទាន់សម្រាប់បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង