រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត

  • 1.4ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង