រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តន៍ការផ្លាស់ប្ដូរក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្កិ និង​ថ្នាក់របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទទាក់ទង