រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ឯកឧត្ដម ស៊ី ប្រាសិទ្ធ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ ឯកឧត្តម ផ្ទាល់ចំនួន៤០០,០០០រៀល ក្នុង០១ខែ រយៈពេល ០៧ខែ គិតចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩(COVID-19) ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩(COVID-19) ដែលបាននឹងកំពុងរាលដាលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  • 1.8ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង