រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការរៀបចំវេទិការស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល(លើកទី៣)

  • 2.2ពាន់
  • ដោយ SEANGHIM

អត្ថបទទាក់ទង