រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ

អត្ថបទទាក់ទង