រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ធុរៈកិច្ច (G2B)

ផ្តល់នូវព័ត៌មាន នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ធុរៈកិច្ច (G2B) ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ វិម្ឈការ ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកំពុងផ្តល់សេវាដោយ អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត ច្រកចេញចូលតែមួយក្រុង/ស្រុក រួមមាន ទិដ្ឋភាពទូទៅ សេចក្តីណែនាំ ដំណើរការនៃការផ្តល់សេវា តំម្លៃសេវា និងព័ត៌មានទំនាកទំនង នៃសេវានីមួយៗ ដោយ បានរៀបចំជាបណ្តុំតាមវិស័យ។

កសិកម្ម

លិខិតអនុញ្ញាតិធ្វើអាជីវកម្ម អនាម័យនិងផលិតផលសត្វ

ការអប់រំ

ការបង្កើត បើក និងសុពលភាពអាជីវកម្មលកសម្ភារកីឡា ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងសាលា

ពាណិជ្ជកម្ម

លិខិតអនុញ្ញាតិធ្វើអាជីវកម្ម សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្មកំសាន្ត លក់សំបុត្រ និងការប្រគំតន្ត្រីសាធារណៈ

វប្បធម៌ និងសិល្បៈ

ការបញ្ចាំងភាពយន្ត-វីដែអូ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រកបអាជីវកម្មដូចជា សម្អាងការ អ៊ុតសក់ កាត់សក់ លម្អក្រចក ផ្ទះថតរូប

សំណង់

លិខិតបិទការដ្ឋានឬវិញ្ញាបត្រភាពត្រឹមត្រូវ ភូមិគ្រឹះ ផ្ទះល្វែង ថ្មក្រោមឈើលើ លិខិតអនុញ្ញាតិសាងសង់ ជួសជុល

សាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

ការចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត ដូចជា សេវាកម្មប្តូរប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ទុតិយតា ឬតតីយតាប័ណ្ណសម្គាល់យាន្តយន្ត ម៉ូតូ